Co to jest ten „CLOUD”?

Więc czym jest chmura obliczeniowa?

W tym artykule postaram się odpowiedzieć czym jest chmura obliczeniowa. Powiedzieć o jej zastosowaniach, możliwościach, zaletach i wadach.

„Chmura obliczeniowa to po prostu usługa. Dostawcy dają nam serwery, magazyn, bazy danych, sieci, oprogramowania, narzędzia do budowy usług analitycznych jak również usługi firm trzecich z tzw. marketplace. Usługi te dostarczane nam są za pośrednictwem Internetu, przez przeglądarkę.”

Chmura publiczna w uproszczeniu jest bardzo rozbudowanym data center, data center jakie znamy z rozwiązań w naszej firmie, która posiada zasoby jak CPU, RAM czy storage. W wyniku wykorzystania wirtualizacji, narzędzi automatyzujących, zarządzania zasobami fizycznymi oraz narzędzi do prezentacji usług (frontend) pozwala udostępnić nam prosty panel klienta. Dzięki niemu ów klient może uruchomić setki usług w zaledwie kilku minut począwszy od maszyn wirtualnych, po bardzo skomplikowane usługi analityczne jak ML i AI.

“Line-of-business leaders everywhere are bypassing IT departments to get applications from the cloud (also known as software as a service, or SaaS) and paying for them like they would a magazine subscription. And when the service is no longer required, they can cancel that subscription with no equipment left unused in the corner.”

Daryl Plummer,

Managing Vice President and Distinguished Analyst at Gartner

Zastosowania

Chmurę obliczeniową możemy zastosować do niezliczonej wariacji usług, dla których potrzebna jest komunikacja, czy to pomiędzy ludźmi, ale i maszynami. Nie zdajesz sobie sprawy, ale prawdopodobnie w mniejszym lub większym stopniu używasz chmury obliczeniowej już teraz. Jeśli używasz e-mail, edytorów dokumentów, oglądania filmów lub telewizji, słuchania muzyki, grania w gry albo przechowywania zdjęć i innych plików, to bardzo możliwe, że te usługi serwowane są z wykorzystaniem chmury obliczeniowej. Najbardziej znane usługi wykorzystujące usługi chmury publicznej to Office365, Gmail, allegro, clash of clans, a nie wiem, czy wiesz transmisje zimowych igrzysk z Soczi były transmitowane z wykorzystaniem chmury publicznej Microsoft Azure.

Najbardziej znani dostawcy chmury publicznej na polskim rynku to:

Microsoft Azure, Amazon Web Services, e24cloud, Oktawave, Google clud platform, IBM Cloud, Digital Ocean, Aruba cloud.

Poniżej kilka przykładów zastosowań chmury obliczeniowej

Typy chmury obliczeniowej

Nie wszystkie chmury są takie same i nie każdy rodzaj chmury obliczeniowej jest odpowiedni dla każdego. Aby móc zaoferować rozwiązanie odpowiednie do Twoich potrzeb, opracowano kilka różnych modeli, typów i usług.

Najpierw należy określić typ wdrożenia w chmurze lub architekturę chmury obliczeniowej, w jakiej zostaną zaimplementowane usługi w chmurze. Istnieją trzy różne sposoby wdrażania usług w chmurze: w chmurze publicznej, w chmurze prywatnej i w chmurze hybrydowej.

Typy wdrożeń chmury: publiczna, prywatna i hybrydowa

Chmura prywatna, inaczej data center, jest najbardziej znana i stosowana dość powszechnie. Jest to infrastruktura stworzona i utrzymywana przez pracowników firmy. Służy zazwyczaj do utrzymania systemów i aplikacji biznesowych.

Chmura publiczna, w odróżnieniu od prywatnej, zarządzana jest przez dostawcę zewnętrznego. Jako klient nie mamy możliwości bezpośredniego zarządzania infrastrukturą sieciową lub serwerową. Najważniejszymi cechami chmury publicznej jest jej skalowalność, jak również dostępność i różnorodność usług biznesowych w zależności od aktualnych i często zmiennych potrzeb firmy.

Trzecim, ale wiemy, że najchętniej i najintensywniej wykorzystywanym modelem pracy z chmurą jest rozwiązanie hybrydowe. Jest to forma powiązania usług firmowej chmury prywatnej z usługami chmury publicznej jak na przykład Microsoft Azure, Amazon Web Services czy Google Cloud Platform. W efekcie rozszerzamy własną, stabilną infrastrukturę o walory skalowalności, wysokiej dostępności i różnorodności usług zgodnie z potrzebami firmy.

„Hybrid cloud is a cloud computing environment that uses a mix of on-premises, private cloud and third-party, public cloud services with orchestration between the two platforms. By allowing workloads to move between private and public clouds as computing needs and costs change, hybrid cloud gives businesses greater flexibility and more data deployment options.”

Cyt. Whatis.com

Usługi w chmurze

Podstawową kategoryzacją usług w chmurze jest odpowiedzialność za zarządzanie, konfigurację, zabezpieczenie usług. Odpowiedzialność tą opisujemy ze względu na dostęp do określonych elementów infrastruktury i warstwy aplikacyjnej naszej usługi, a często nazywamy stosem chmury obliczeniowej. Dzielimy go na Infrastructure as a Service (IaaS), gdzie za infrastrukturę fizyczna do warstwy wirtualizacji odpowiada dostawca chmury. My wynajmujemy serwer ze skonfigurowanym łączem, dostępem do Internetu, podpiętym magazynem na dane. Jesteśmy w tylko odpowiedzialni za konfigurację systemu operacyjnego, usług serwerowych, nasza usługę, jej konfigurację, zabezpieczenie, połączenie z baza danych i uruchomienie.

Drugim z modeli jest Platform as a Service (PaaS), jest to środowisko w pełni przygotowane do użycia, czy to deweloperskiego, testowego, czy produkcyjnego, jedynymi elementami które pozostają nam do skonfigurowania to wdrożenie naszego kodu zamiast predefiniowanych ustawień i tak możemy stronę www uruchomić w ciągu kilku minut.

Trzecim modelem jest Software as a Service (SaaS), jest to model najczęściej spotykany obecnie, bo kto z nas nie korzysta z aplikacji w formie subscrypcji. W tym modelu jesteśmy tylko użytkownikiem aplikacji, nie możemy jej zmieniać, czy konfigurować, pomijając możliwości jakie daje nam właściciel aplikacji w funkcjonalności personalizacji.

Najważniejsze korzyści z używania chmury obliczeniowej

Chmura obliczeniowa to duża zmiana w tradycyjnym sposobie myślenia o zasobach IT w przedsiębiorstwach, która niesie ze sobą wiele korzyści, ale i pytań, szczególnie związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

“The cloud services companies of all sizes…The cloud is for everyone. The cloud is a democracy.”  

Marc Benioff, Founder, CEO and Chairman of Salesforce

Możliwość elastycznego skalowania jest jedną z głównych korzyści płynących ze stosowania usług chmury obliczeniowej. Czym jest więc elastyczność i z czym się wiąże? jest to zapewnianie odpowiednich ilości zasobów IT, np. RAM, CPU, storage, dokładnie wtedy, gdy są potrzebne, niezależnie od lokalizacji geograficznej, większość z globalnych dostawców chmury ma kilka, kilkadziesiąt regionów (datacenter) rozsianych po każdym z kontynentów, z których możemy serwować nasze usługi klientom z danego regionu świata, co ma wielkie znaczenie, gdy nasze serwisy są globalne i dostępność jest najważniejsza. Dostępność ma także drugi wymiar i jest to dostępność zasobów wspomnianych powyżej. Planowanie pojemności jest zmora każdego z działów IT i bardzo często zdarza się, że nie doszacowaliśmy lub gorzej przeszacowaliśmy konieczne do zakupu zasoby w przyszłym budżecie – inwestycja poniesiona, a biznes się nie rozwija, czyli nie wykorzystujemy naszego środowiska, w chmurze nie mamy tego problemu, korzystamy z zasobów takich jakie nam są potrzebne w obecnej chwili, co więcej obserwując rynek energii mogę z pewną świadomością powiedzieć, ze utrzymanie własnego datacenter będzie coraz droższe.

Kolejnym elementem przemawiającym za wykorzystaniem chmury obliczeniowej jest produktywność. W tej chwili każdy z administratorów łapie się za głowę i powie, że chmura zabiera miejsca pracy. Moim zdaniem nie zabiera tylko daje możliwości na robienie rzeczy związanych z dostarczaniem lepszych rozwiązań, bardziej stabilnych, adresujących wymagania biznesowe, a nie ciągłe poprawki, rekonfiguracje fizycznego sprzętu, wgrywanie nowego software’u, czy poprawek.

Wydajność

Prawdopodobnie każdy z Was miał sytuację, że serwer nie przestał działać, okazywało się, że ma już 10+lat jego zasoby pracowały na „oparach”, nie był wspierany, a zakup nowego serwera to wydatek tysięcy złoty, których w tej chwili brakuje w budżecie. Dlatego rozwiązaniem jest chmura obliczeniowa, gdzie sprzęt, oprogramowanie instalowane jest najnowszej generacji rozwiązania, które pomagają nie tylko na utrzymywać biznes na poziomie, do którego zostaliśmy przyzwyczajeni, ale pozwalają na szybki wzrost – staja się nieocenionym partnerem w rozwoju firmy.

Bezpieczeństwo

Każdy z dostawców chmury daje nam wiele możliwości, usług, które możemy wykorzystać, aby zabezpieczyć swoje aplikacje, serwery przed utratą danych czy brakiem dostępności. Oczywiście zależy tylko od nas czy je wykorzystamy, nadal bowiem to my jesteśmy odpowiedzialni za poziom bezpieczeństwa naszego biznesu. Począwszy od zabezpieczeń typu firewall, certyfikaty SSL, ochrona haseł, zarządzanie autoryzacją.

Puentując artykuł chciałbym się z Wami podzielić jednym z cytatów:

“If someone asks me what cloud computing is, I try not to get bogged down with definitions. I tell them that, simply put, cloud computing is a better way to run your business.”

Marc Benioff, Founder, CEO and Chairman of Salesforce

Pozostałe wpisy

6 listopada, 2021

Czy EDR i SOAR są przełomową superbronią… psychologiczną?

Czy EDR i SOAR są przełomową superbronią… psychologiczną? W walce z cyberprzestępcami nie można pomijać wymiaru odporności i podatności czynnika […]

24 kwietnia, 2019

Azure Site Recovery – Migracja starych platform Windows Server

Migracja starych platform Windows Server z wykorzystaniem Azure Site Recovery Nazwa może być myląca – Azure Site Recovery (ASR). Pomimo […]

19 września, 2019

Nowy model pracy Centrum Usług Biznesowych AON w Krakowie dzięki rozwiązaniom wideo Cisco wdrożonym przez Trecom

ransformacja przedsiębiorstw oparta o innowacje dotyczy nie tylko wdrażania zaawansowanych technologii na poziomie zarządzania biznesem. To także zmiana stylu pracy […]

24 kwietnia, 2019

Chmura hybrydowa – dokąd zmierzasz biznesie?

IT jest składową każdego biznesu i to niekoniecznie najważniejszą. Może to nie popularne, ale działy IT w firmach pełnią jedną […]

Zobacz wszystkie...