cisco-logo

Szkolenia i certyfikaty Cisco

+48 22 488 72 00 szkolenia@trecom.pl

CCNAX v3.0

Szkolenie: CCNAX v3.0

Nazwa: Interconnecting Cisco Networking Devices: Accelerated

Typ: Szkolenie z instruktorem

Czas trwania (dni): 5 (60 godzin)

Wymagania od uczestnika: podstawy zagadnień sieciowych, obsługa komputera (Windows)

Do certyfikacji: CCNA Routing & Switching

O czym jest:

Szkolenie obejmuje zakres ICND1 i ICND2 realizowane w 5 dni (około 10 godzin dziennie). Prezentowane są od podstaw zagadnienia związane z budowaniem sieci, komponentami, budową urządzeń Cisco: przełączniki oraz routery. Uczestnicy zapoznają się z systemem Cisco IOS w celu wprowadzania konfiguracji i zarządzania strukturą. Tematy poruszane to: tworzenie sieci VLAN, połączenia Trunk, routing statyczny i dynamiczny, rozwiązania NAT/PAT, tunelowanie GRE, listy dostępowe (ACL). Omawiana jest także budowa urządzeń w celu przygotowania kopii zapasowych konfiguracji i systemu operacyjnego. Każdy uczestnik otrzymuje dostęp do osobistego laboratorium testowego.

Program:

 1. Budowa prostej sieci
  1. Funkcjonowanie sieci
  2. Rozumienie modelu komunikacji Host-Host
  3. Wstęp do sieci LAN
  4. Praca systemu Cisco IOS
  5. Uruchomienie switcha
  6. Rozumienie Ethernetu i pracy przełącznika
  7. Rozwiązywania typowych problemów z medium w sieci
 2. Tworzenie połączeń Internet
  1. Rozumienie warstwy Internet dla TCP/IP
  2. Adresacja IP i podsieci
  3. TCP/IP – warstwa transportowa
  4. Funkcjonowanie routingu
  5. Konfiguracja routera Cisco
  6. Rozumienie procesu dystrybucji pakietu
  7. Uruchomienie routingu statycznego
  8. Zarządzanie ruchem z wykorzystaniem ACL
  9. Uruchomienie połączenia do sieci Internet
 3. Zarządzanie bezpieczeństwem urządzeń sieciowych
  1. Bezpieczny dostęp administracyjny
  2. Hardening urządzeń
  3. Filtracja ruchu z wykorzystaniem ACL
 4. Wstęp do IPv6
  1. Podstawy IPv6
  2. Rozumienie działania sieci z IPv6
  3. Konfiguracja routingu dla IPv6
 5. Budowanie sieci średniej skali
  1. Wprowadzenie do VLAN i połączeń Trunk
  2. Routing pomiędzy sieciami wirtualnymi
  3. Router Cisco jako serwer DHCP
  4. Rozwiązywanie problemów w sieciach VLAN
  5. Budowanie topologii redundantnych dla przełączników
  6. Technologie Etherchannel
  7. Redundancja w warstwie 3 (sieciowej)
 6. Rozwiązywanie problemów w połączeniach
  1. Rozwiązywanie problemów w połączeniach z wykorzystaniem IPv4
  2. Rozwiązywanie problemów w połączeniach z wykorzystaniem IPv6
 7. Sieci WAN (rozległe)
  1. Rozumienie technologii sieci WAN
  2. Konfiguracja kapsułkowania typu szeregowego (Serial)
  3. Uruchomienie połączenia WAN z wykorzystaniem Frame Relay
  4. Wstęp do rozwiązań VPN
  5. Konfiguracja tunelowania GRE
 8. Implementacja EIGRP
  1. Wdrożenie protokołu EIGRP
  2. Przegląd problematyki z EIGRP
  3. Wdrożenie EIGRP dla IPv6
 9. Implementacja skalowanego, wieloobszarowego rozwiązania dla OSPF
  1. Wstęp do OSPF
  2. Wieloobszarowość dla OSPF IPv4
  3. Przegląd problematyki z OSPF
  4. Badanie OSPFv3
 10. Zarządzanie urządzeniami sieciowymi
  1. Protokoły zarządzania dla sprzętu sieciowego
  2. Zarządzanie urządzeniami Cisco (backup)
  3. Licencjonowanie