cisco-logo

Szkolenia i certyfikaty Cisco

+48 22 488 72 00 szkolenia@trecom.pl

SIMOS v1.0

Szkolenie: SIMOS v1.0

Nazwa: Implementing Cisco Secure Mobility Solution

 

Typ: Szkolenie z instruktorem

Czas trwania (dni): 5

Wymagania od uczestnika: Certyfikacja CCNA Security i/lub wiedza z zakresu szkoleń ICND1, IINS

Do certyfikacji: CCNP Security

 

O czym jest:

Szkolenie omawia funkcjonalności urządzeń typu router oraz firewall Cisco ASA, jako urządzeń pełniących rolę koncentratora połączeń VPN. Omawiane są tutaj szczegółowo dostępne technologie VPN w kontekście połączeń typu Site-to-Site oraz Remote Access. Bardzo szczegółowo omawiane są zaawansowane metody uwierzytelnienia, takie jak PKI, integracja z zewnętrznymi serwerami zarządzania tożsamością, czy wdrożenie mechanizmu SSO.

 

Program:

1. Technologie VPN

a. Przegląd dostępnych metod i technik terminowania połączeń VPN

b. Przegląd dostępnych metod i technik kryptograficznych

2. Konfiguracja połączeń typu Site-to-Site

a. Protokół IPSec – zaawansowane funkcjonalności

b. Bezpieczne metody uwierzytelniania

c. Point-to-Point IPSec VPN na Cisco ASA oraz Cisco IOS

d. Point-to-Point IPSec VPN – VTI

e. DMVPN

3. Technologia FlexVPN

a. Architektura i opis standardu

b. Point-to-Point IPsec FlexVPN

c. Hub-and-Spoke IPSec FlexVPN

d. Spoke-to-Spoke IPSec FlexVPN

4. Remote Access

a. Zaawansowane funkcjonalności AAA (integracja z AD, Cisco ISE)

b. Clientless SSL VPN

5. AnyConnect SSL VPN

a. AnyConnect IPsec VPN

6. Endpoint Security

a. Host Scan

b. Dynamic Access Policy (DAP)

c. Cisco Secure Desktop (CSD)